fbpx

Komunální volby v roce 2022: jak volit?

Komunální volby v roce 2022: jak volit?

27. 1. 2022 Jak na volby 0
volební plakáty

Cože už zase volby? Ano. Letos dvoje. Senátní i komunální volby. My se ale budeme věnovat v tomhle článku těm komunálním volbám. Tedy jak zvolit lidi, kteří budou řešit, jestli je u vás před domem uklizený chodník, jak funguje u vás v obci mateřská školka, či domov důchodců. 

komunální volby, Praha
zdroj: Twitter

Kdy budou komunální volby?

Prezident vyhlásil termín komunálních voleb na pátek 23. září a sobotu 24. září. Druhé kolo senátních voleb pak bude za týden.

Koho volit?

V komunálních volbách může kandidovat jakýkoliv občan České republiky, kterému je v termínu voleb 18 let, je svéprávný a má trvalé bydliště v místě, kde kandiduje.

Jak volit?

Pozor, tady je velký rozdíl oproti všem ostatním volbám. Ve volbách do místních zastupitelstev NELZE volit na voličský průkaz. Musíte tedy volit tam, kde máte trvalé bydliště. 

Dál se držte, volební systém ve volbách do místních zastupitelstev je jedním z nejkomplikovanějších. Zkusíme si ho vysvětlit.

Místo kroužků křížky

Je potřeba myslet na to, že místo kroužkování, jako v jiných volbách, se v lokálních volbách křížkuje! Ale změna není jen v jiné značce. celé to funguje jinak. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany, nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat.

Tolik hlasů, kolik míst

Zjednodušeně – máte tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Řekněme, že volíte v “Konecchlumí”, které má v zastupitelstvu sedm míst. Jako konecchlumskému občanovi Vám přijde jeden obrovský papír, kde jsou napsaní všichni, kteří kandidují do zastupitelstva. 

Mimochodem v Konecchlumí mají nejlepší točenu zmrzlinu. Nemáte zač.

komunální volby, zmrzlina, Kopidlno

Vy můžete:

  1. zakřížkovat svojí oblíbenou stranu/hnutí a dál to neřešit,
  2. zakřížkovat sedm různých lidí z různých stran, ale bacha, když dáte víc křížků, než je míst v zastupitelstvu, tak je hlas neplatný,
  3. zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky udělit kandidátům jiných stran. V tomto případě se odečítá počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené straně od konce kandidátky.

Pokud by vám z nějakého důvodu lístky domů nedošly, nebo jste je ztratili, případně Vám je snědl pes, neváhejte jít volit i tak. Náhradní Vám vydají ve volební místnosti. 


My za PRodukujeme přejeme šťastnou ruku a pamatujte, kdo nevolí, nemá pak nárok si stěžovat 😉