fbpx

Krajské volby: jak kandidovat

Krajské volby: jak kandidovat

3. 5. 2020 Jak na volby 0
Znak České republiky

Do krajského zastupitelstva může kandidovat politická strana, politické hnutí či koalice. Pokud se strana či hnutí rozhodne kandidovat v koalici s dalšími uskupeními, nemůže už v témže krajském obvodě kandidovat samostatně. Platí to samozřejmě i obráceně.

Po krajských volbách vzniká nárok na státní příspěvek za krajský mandát. A pozor, i v koalici může každý z kandidátů být navržen jen jednou stranou. Ta v případě vítězství obdrží tento každoroční příspěvek ve výši 250 000,- Kč za každý ze získaných mandátů. Jiné než výše popsané dělení peněz v rámci koalice bývá řešeno koaliční smlouvou.

Podání kandidátky – kdy a komu

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin pověřenému krajskému úřadu v sídle volebního obvodu. Takže v obvodu Hradec Králové, je to nepřekvapivě Hradec Králové. Přihlášku podává tzv. zmocněnec, s nímž následně krajský úřad komunikuje.

Formuláře a dokumenty

Základními formuláři jsou kandidátní listina s jasně stanoveným pořadím kandidátů a dále prohlášení všech kandidátů. Počet kandidátů může být maximálně o pět více, než je celkový počet mandátů v daném krajském zastupitelstvu.

Musím bydlet ve volebním obvodu?

Ano. Musíte být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Zmocněnec

Důležitý člověk, který může přihlášku strany, hnutí či koalice podat, ale také stáhnout, nebo odvolat kandidaturu některého z kandidátů. Proto je výběr zmocněnce klíčový zejména v situacích, které jsou krizové. Vzdát se kandidatury může i kandidát sám, a to písemně před zahájením voleb na příslušném krajském úřadě. Prohlášení o vzdání se kandidatury či její odvolání pak nelze vzít zpět.


Dočetli jste? Tak se podělte a sdílejte!

Views: 24