fbpx

Hlas pro změnu: Jak nový zákon změní volební kampaně

Hlas pro změnu: Jak nový zákon změní volební kampaně

30. 12. 2023 Jak na volby Kampaně 0

Potřebujeme nový zákon o volebních kampaních

Potřebujeme. Volebních zákonů máme hromadu a v každém je kampaň řešena trochu jinak. Ďábel se obvykle skrývá v detailu, takže odstranit všechny ty odlišnosti je jen dobře. Dvě desítky let se mluví o volebním kodexu, který by odstranil všechny nesrovnalosti, ale evidentně opět nebude. Tenhle důvod má svou temnou stranu – lidé kandidující v komunálních volbách budou muset znát zákony dva (ano, zdá se, že i pro dosud nedotčené komunální volby začnou platit „nějaká“ pravidla). Sir Humphrey Appleby by nepochybně utrousil: „Odvážný návrh, pane ministře.
Tím důležitějším důvodem než sjednocení pravidel je to, že od roku 2017 máme nová, striktní pravidla pro volby, po sedmi letech je na místě si říci, zda není náhodou potřeba změna. Spoiler alert: Je.

Největší změna

Soudní ochrana pro případ nečestného a nepoctivého vedení kampaně. Návrh říká, že musí jít o zvlášť hrubý způsob porušení této zásady, kterou návrh zákona definuje takto: „Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a volebních stranách, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.“ Na jednu stranu: jasně. Lživá kampaň je špatná. Na druhou stranu nepřeju soudům to rozhodování pod časovým tlakem blížícího se dne voleb.

Lex Zeman

„Volební kampaň začíná dnem vyhlášení voleb, nejdříve však 150 dnů před uplynutím volebního období.“ Jinými slovy zákon brání prezidentovi, aby kampaň zahájil třeba rok dopředu, což udělal prezident Zeman v roce 2021, resp. na konci roku 2020. I když to nebyl celý rok, byla to neobvykle dlouhá kampaň.
Zeman se podepsal na návrhu ještě v jednom místě: „Do promlčecí doby přestupku podle § 16 odst. 2 se nezapočítává též doba, po kterou pachatel vykonával funkci prezidenta republiky.“ Takže ti další už budou mít peška. Zeman totiž přestupek spáchal, dokonce jich bylo víc.

Kdy to je ta kampáááň

Jednoduše, když budete propagovat kandidáta nebo stranu – vstupujete do volební kampaně. Veřejné oznámení stačí. Včetně jakýkoliv doprovodných akcí. Návrh zákona reaguje na různé „náhodou“ vydané letáky, knihy či brožury, které nesly jasné sdělení o nepostradatelnosti dané osobnosti, která stejnou „náhodou“ také kandidovala. V Brně by mohli vyprávět. Zákon říká: „K volební kampani nelze bezúplatně využívat lidské, finanční, materiální a nemateriální zdroje orgánů veřejné moci nebo právnické osoby, která je ovládaná orgánem veřejné moci; tím nejsou dotčeny práva a povinnosti plynoucí z jiných právních předpisů.“ V důsledku to opět bude na rozhodnutí Úřadu (šetřím Vás od plného názvu s ďábelskou zkratkou UDHPSH), který posuzuje, zda vystupování dané osoby za instituci je, či není součástí kampaně.

Co se nezmění?

Informace o zadavateli a zpracovateli a registrační číslo registrované třetí osoby. Tahle povinnost byla zpřesněna, protože v minulosti byla mnohdy vytištěna světle šedivou barvou na bílém papíru. Návrh zákona říká, že má být „u vizuální formy dobře čitelné.“ Stále platí, že na bonbony nikdo nemusí tisknout žádný mikrotext (povinnosti podle tohoto ustanovení se nevztahují na prostředky volební kampaně, u kterých to nelze rozumně vyžadovat).

Kdo účtuje?

Politická strana nebo politické hnutí zastoupené v koalici, které zřídilo volební účet.

A co limity?

Všechny ty Babišovy a Fialovy drahoty nebyly tak zásadní, aby došlo k zvýšení limitů na kampaně. Dlouhodobě finanční omezení kampaní považuji za naprosto zbytečnou povinnost, ale jejich nezvýšení po inflaci, která zasáhla (světe, div se) i reklamní trh, bude tvořit akorát tlak na šedivé či černé financování kampaně. Chápu, že se do toho nikomu z politiků nechce, ale ten nárůst tam evidentně je a strany budou chtít utrácet víc. Věřte mi, já ty rozpočty dělám přes deset let.

Co to bude stát?

Nižší miliony korun. Za novou databázi. Za nový IT systém, který je nepochybně potřebný pro rychlé dodávaní podkladů. Náklady případného zatížení soudů nejsou vyčísleny.

Jaroslav Poláček