fbpx

Komunikační strategie pro město Louny

Komunikační strategie pro město Louny

2. 9. 2021 Komunikační strategie 0

V Lounech jsme se chopili úkolu vytvořit pro město komunikační strategii . Město si stanovilo cíle, kterých chce pomocí své komunikační strategie obce dosáhnout. Mezi ně patřilo především:

  • zvýšit participaci občanů na rozhodování,
  • posílení spolupráce s podnikateli i občanským sektorem nebo
  • zvýšení povědomí o městě jako o turistickém centru.

Kromě toho měla strategie pomoci zlepšit komunikaci vně i uvnitř organizační struktury města, připravit se na krizovou komunikaci nebo lépe využívat digitální technologie.

Naše společnost připravuje komunikační strategie pro obce, ale i pro jednotlivce, kteří chtějí mít jasnou vizi, čeho chtějí dosáhnout.

Svou vlastní strategii můžete začít budovat právě teď – stačí zavolat nebo napsat.


Strategie, kterou nestrčíte do šuplíku – bez dat to nejde

Abychom nepsali strategii, kterou si pak na městském úřadě jen strčí do šuplíku, museli jsme nejprve zmapovat aktuální situaci ve městě a získat data. Prvním krokem bylo provedení rozsáhlého sociologického výzkumu s více než 800 respondenty.

Díky průzkumu jsme identifikovali silná a slabá místa úřadu i města jako celku. Rozdělili jsme cílové skupiny a předložili návrhy opatření, které povedou k naplnění cílů. Město díky výzkumu má podrobné informace, jaké komunikační kanály jeho občané preferují a jak jsou spokojeni s děním ve městě nebo s fungováním městského úřadu.

Součástí komunikační strategie bylo i nastavení postupů pro krizovou komunikaci a základního komunikačního rámce příspěvkových organizací města.

Měření základ úspěchu

Dojmy a pocity má každý. Kdo chce mít relevantní přehled musí mít čísla, proto jsme k návrhům opatření doplnili kritéria, jejichž měřením má v budoucnu město sledovat, zda se mu daří plnit své cíle či nikoliv. Stanovili jsme také frekvenci, v jaké se má toto vyhodnocování odehrávat a městu jsme navrhnuli, jak má jednoduše zpracovávat pravidelný monitoring mediálních výstupů vlastními silami.

Výsledek

Výsledkem naší práce je dokument, který pomůže Lounůn a lidem, kteří v nich žijí. Je návodem, jak má město postupovat, aby plnilo vytyčené cíle i „jízdním řádem“, podle kterého pozná, jestli do všech „zastávek“ dojelo včas. 


Komunikační strategie obce je dokumentem, který pomůže definovat potřeby obce a přiblížit je jejich naplnění.

Můžete ji mít i Vy. Stačí nám napsat.